Đăng bởi: Nguyễn Sỹ Hồ | 14/08/2017

Thông báo

Công trình Người đưa đò chỉ có duy nhất Nguyễn Sỹ Hồ thực hiện. Trước đây phải dùng các blogs miễn phí để chuyển tải thông tin như http://teacherho.vnweblogs.com; https://nguyensyho.wordpress.com; …  Nay Nguyễn Sỹ Hồ đã xây dựng được website chuyên nghiệp http://www.nguoiduado.vn (chung tên miền http://www.nguoiduado.com). Vì thế để chung về một đầu cho dễ quản trị, Nguyễn Sỹ Hồ sẽ hủy tất cảc blogs đã sử dụng trước đây. Mọi thông tin xin liên hệ qua http://www.facebook.com/hohatinh hoặc email ho.hatinh@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Advertisements

Chuyên mục